تماس با ما

تماس با شخص : Vivian

شماره تلفن : +8613323263210

WhatsApp : +8613323263210

Free call
مشخصات QC

Hailong cable (China) Co., Ltd کنترل کیفیت 0Hailong cable (China) Co., Ltd کنترل کیفیت 1Hailong cable (China) Co., Ltd کنترل کیفیت 2

این شرکت دارای گواهینامه های صدور گواهینامه محصول ، گواهینامه های رتبه بندی اعتباری ، گواهینامه های سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی و گواهینامه های رتبه بندی اعتباری صادر شده توسط بخش های مربوطه است

 • Hailong cable (China) Co., Ltd
  استاندارد:
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • Hailong cable (China) Co., Ltd
  استاندارد:
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • Hailong cable (China) Co., Ltd
  استاندارد:
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • Hailong cable (China) Co., Ltd
  استاندارد:
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • Hailong cable (China) Co., Ltd
  استاندارد:
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
 • Hailong cable (China) Co., Ltd
  استاندارد:
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
  محدوده / محدوده:
  صادر شده توسط:
با ما در تماس باشید

وارد کنید پیام شما

1184493529@qq.com
+8613323263210
+8613323263210